Posłowie PiS i Konfederacji planują nowelizację Ustawy o broni i amunicji, która miałaby na celu ułatwienie dostępu do broni palnej.
Parlamentarny Zespół ds. Kultury Posiadania Broni pracuje nad projektem zakładającym zmianę regulacji związanych z wydawaniem pozwolenia na broń.
Zgodnie z założeniami parlamentarzystów zmienić ma się organ wydający tego rodzaju uprawnienia. Aktualnie zajmuje się tym Policja, która jest restrykcyjna
m.in. w kwestii wydawania pozwolenia na broń do ochrony osobistej.
Przedstawiciele środowisk strzeleckich podnoszą, że istotą zmian jest odejście od wskazywania celów, do których ma być przeznaczona konkretna jednostka broni.
Obowiązujące przepisy wyróżniają m.in. przeznaczenie łowieckie, sportowe czy kolekcjonerskie.
Zgodnie z nową ustawą organem wydającym pozwolenie na broń ma być instytucja cywilna. Wskazuje się tu m.in. na wojewodę bądź starostę. Osobą, która mogłaby się ubiegać o nadanie uprawnień, ma być każdy, kto ukończył 18 lat, nie został skazany za określone przestępstwa, mieszka w Polsce i jest zdrowy psychicznie.
Podobnie jak dotychczas, osoba taka musiałaby zdać państwowy egzamin lub posiadać przez minimum pięć lat obywatelską kartę broni.
Obywatelska karta broni to kolejna innowacja. Jej posiadanie miałoby umożliwić nabycie broni palnej uchodzącej za bezpieczną. W tym miejscu wskazuje się na m.in. broń myśliwską, gazową lub niektóre rodzaje broni bocznego zapłonu. Do uzyskania karty wystarczyłoby złożenie umotywowanego wniosku w odpowiednim organie. Pozostałe wymogi są analogiczne jak w przypadku pozwolenia na broń, tj. wymóg pełnoletności, niekaralności, zamieszkania na terytorium Polski oraz zdrowie psychiczne.
Taka zmiana przepisów zwiększyłaby w sposób znaczący liczbę posiadaczy broni palnej w Polsce.
Źródło: https://www.rp.pl/Polityka/308169942-Poslowie-Konfederacji-i-PiS-chca-uzbroic-Polakow.html